logo Ysgol Waunfawr

Croeso i Ysgol Waunfawr

Croeso i wefan Ysgol Waunfawr. Cewch wybodaeth gynhwysfawr yma am yr ysgol, ein amcanion a’r holl weithgareddau amrywiol sy’n digwydd yma.

Mae’r ysgol yn gymuned hapus a phrysur ac rydym yn gweithio’n galed i roi cyfle i bob plentyn gyrraedd ei lawn botensial ac i dyfu’n unigolion cyfrifol o gymdeithas. Mae’r staff dysgu ac ategol yn cyd-weithio’n hapus fel tîm er lles y plant.

Mae’r plant yn frwdfrydig a’r rhieni a’r llywodraethwyr yn gefnofol iawn. Mae addysg yn bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref ac rydym yn falch iawn o’r berthynas ardderchog sydd gan yr ysgol gyda’r rhieni.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r wefan ac y cewch flas ar fwrlwm a phrysurdeb yr ysgol hapus hon!

Mrs Bethan Wyn Jones


HMS / INSET DAYS

17/04/23
20/07/23
21/07/23

Llythyrau / Letters

  • Llythyrau i'w ddod yn fuan.... | Letters coming soon....

Cliciwch yma i weld mwy o Lythyrau / Click here for more Letters

Llawlyfr Ysgol Waunfawr 2022/23

I'w ddod yn fuan....

Ysgol Waunfawr Handbook 2022/23

Coming soon.....

 

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd