logo Ysgol Waunfawr

Moel Elio

Blwyddyn 1 a 2

Llythyr Croeso i ddosbarth Moel Eilio, Blwyddyn 1 a 2

 

Tymor y Gaeaf (1)

Ein thema yn Blwyddyn 1 a 2 am yr hanner tymor hwn yw “Fi Fy Hyn”

thema yn Blwyddyn 1 a 2 am yr hanner tymor hwn yw “Fi Fy Hyn”

I lawr lwytho'r ddogfen Fi Fy Hyn cliciwch yma

Autumn Term 2021 (1)

Our theme in Years 1 and 2 for this half term is "Ourselves"

theme in Years 1 and 2 for this half term is "Ourselves"

To download the Ourselves document click here

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd