Blwyddyn 1

Ein thema yn Blwyddyn 1 a 2 am yr hanner tymor hwn yw “Archfarchnad”

Archfarchnad

I lawr lwytho'r ddogfen Archfarchnad cliciwch yma

Our theme in Years 1 and 2 for this half term is "At the Supermarket"

Supermarket

To download the Supermarket document click here

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd