logo Ysgol Waunfawr

Clwb ar ôl ysgol Waunfawr

Prif nod y Clwb yw cynnig gwasanaeth gwarchod rhwng 3 a 6pm. Bydd staff y Clwb yn cerdded i nôl y plant o'r ysgol am 3pm a 3.30pm. Bydd y Clwb yn agored tan 6yh o ddydd Llun i ddydd Gwener . Bydd y Clwb yn agored yn ystod tymor yr ysgol yn unig.

Lleolir y Clwb yn Y GANOLFAN, WAUNFAWR
Rhif ffôn y Clwb yw 07918613859
E-bost: cliciwch yma

Mae gan y Clwb dudalen ar facebook yn ogystal a byddwn yn diweddaru’r dudalen yn rheolaidd.

Ffioedd
£7.00 y sesiwn 3/3.30 – 5 yh
£10.50 y sesiwn 3/3.30-6 yh

Bydd angen hysbysu’r arweinydd o flaen llaw os oes angen y gwasanaeth dan 6yh.

Staff Parhaol
Arweinydd - Rachel Hanks
Cynorthwy-ydd - Sophie Roberts ac Anest Griffiths

Mae pob aelod o staff yn gymwys gyda lefel 2 neu uwch mewn Gofal Plant ac hefyd mae ganddynt dystysgrif cymorth cyntaf a Thystysgrif Hylendid Bwyd cyfredol.

Y Pwyllgor
Elusen yw’r Clwb sydd yn ddibynol ar rieni a chyfeillion. Bydd Pwyllgor yn cyfarfod o leiaf chwech gwaith y flwyddyn. Dyma aelodau’r Pwyllgor cyfredol:
Person Cofrestredig: Rhian Roberts- Jones
Cadeirydd: Charline Rhys
Ysgrifennydd: Mererid Llwyd
Is- ysgrifennydd: Rhian Roberts-Jones
Trysorydd: Gudrun Janssen
Is-Drysorydd: Lowri Jacks- Harris

Llawlyfr Rhieni A Darganiad O Ddiben Clwb Ar Ol Ysgol Waunfawr - cliciwch yma

Parents Handbook And Statement Of Purpose - click here

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd