logo Ysgol Waunfawr

Clwb Ieuenctid Waunfawr

Mae'r clwb yn agored i pobl ifanc rhwng 11 a 19 oed ac ar agor bob yn ail nos Fawrth, yn y Ganolfan o 7:00 i 9:00 y.h.

Yda ni'n cynnal sesiynau celf a cynhalwyd amryw gweithgareddau, fel H.A.B.I.T. , Coginio, Cwis, Bingo a gwaith cymundeol.

Hefyd, mae gennym offer fel XBOX, teledu, tenis fwrdd, pwl, gemau bwrdd ayyb.

Paul Evans a Michelle Williams ydi'r arweinyddion ac ydw i (Paul) ar gael trwy ebost: cliciwch yma

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd