Clwb Peldroed

Clwb Pel Droed Ieuenctid Waunfawr – Cynghrhair Gwyrfai.

Mae tim pel droed iau yn y pentref i blant o Flwyddyn 1-6. Mae timau O Dan 7, O Dan 8 ac O Dan 10 oed y tymor hwn. Gobeithiwn bod fydd tim O Dan 12 erbyn y tymor nesaf.

Ysgrifenydd y Clwb yw Mark Parry, a’r Cadeirydd yw Graham Rowlands.

Cewch gysylltu trwy tudalen Facebook - yma yn fuan...

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] post@ysgolwaunfawr.cymru

Bookmark and Share


© Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd