logo Ysgol Waunfawr

Clwb Peldroed

Clwb Pel Droed Ieuenctid Waunfawr – Cynghrhair Gwyrfai.

Mae tim pel droed iau yn y pentref i blant o Flwyddyn 1-6. Mae timau O Dan 7, O Dan 8 ac O Dan 10 oed y tymor hwn.

Ysgrifenydd y Clwb yw Gwil Williams.


Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd