Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae croeso i bob rhiant ymuno â Phwyllgor Cyfeillion Ysgol Waunfawr. Rydym yn cyfarfod tua unwaith bob hanner tymor i wneud trefniadau ar gyfer gweithgareddau codi arian. Dros y blynyddoedd mae’r pwyllgor wedi bod yn llwyddiannus yn codi arian - sydd yn cael ei drosglwyddo i’r ysgol i brynu adnoddau gwerthfawr ar gyfer y disgyblion. Y flwyddyn hon rydym yn ceisio codi arian ar gyfer prynu cyfrifiaduron newydd i’r ysgol. Gellir gysylltu â’r Cyfeillion drwy dudalen Facebook Cyfeillion Ysgol Waunfawr.

Dyma’r swyddogion:
Cadeirydd – Charline Rhys
Trysorydd – Rhian Roberts Jones
Ysgrifennydd – Rachel Hanks

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd