logo Ysgol Waunfawr

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae croeso i bob rhiant ymuno â Phwyllgor Cyfeillion Ysgol Waunfawr. Rydym yn cyfarfod tua unwaith bob hanner tymor i wneud trefniadau ar gyfer gweithgareddau codi arian. Dros y blynyddoedd mae’r pwyllgor wedi bod yn llwyddiannus yn codi arian - sydd yn cael ei drosglwyddo i’r ysgol i brynu adnoddau gwerthfawr ar gyfer y disgyblion. Y flwyddyn hon rydym yn ceisio codi arian ar gyfer prynu cyfrifiaduron newydd i’r ysgol. Gellir gysylltu â’r Cyfeillion drwy dudalen Facebook Cyfeillion Ysgol Waunfawr.

Dyma’r swyddogion:
Cadeirydd – Charline Rhys
Trysorydd – Rhian Roberts Jones
Ysgrifennydd – Rachel Hanks

Newyddion

06.11.20

Diolch i rieni a chyfeillion yr ysgol am eu rhodd arbennig o £500 am raglen Mathletics am y flwyddyn. Bydd hyn yn caniatau i'r disgyblion weithio adref ar eu sgiliau a mwynhau mathemateg ar yr un pryd.

Many thanks to the friends of the school for their kind donation of £500 towards the purchae of Mathletics for the next school year. Children will now be able to practice their skills and enjoy mathematics at home too!


Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2022 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd