logo Ysgol Waunfawr

Croes y Waun

Dyma cyfeiriad Ysgol Sul (saint y Waun) a'r facebook (linc yma yn fuan)

Cyfarfod bob bore Dydd Sul yn ystod tymor ysgol 10yb.

Am fwy o fanylion cysylltwch a Delyth a Iwan Roberts 01286 650295

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd