logo Ysgol Waunfawr

Cyngor Cymuned

Manylion Cyswllt:

Shoned Griffith
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon
Gwynedd LL55 4AZ
(01286) 650136
Ebost: cliciwch yma

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd