Cyngor Ysgol

2016 - 2017 (Lluniau i'w ddilyn...)

Cian Wil, Alaw Roberts, Osian Griffith, Efa Llwyd Davies, Osian Griffith, Cadi Llwyd Davies, Math Parry, Miri Sion

Newyddion y Cyngor Ysgol

Cyfarfod Cyntaf y Cyngor Ysgol

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd