logo Ysgol Waunfawr

Cyngor Ysgol

2022 - 2023

Cyngor Ysgol

Jacob Bl 3
Liwsi Bl3
Sol Bl 4
Beca Bl 4
Liam Bl 5
Lea Mai Bl 5
TomosBl 6 Cadeirydd
Owen Bl 6 Ysgrifennydd
Cadi Bl 6
Iago
Tesni
Ella Lake (Meithrin) Trysorydd
Ela Bryn( Derbyn)
Lois Wynne (Bl 1)

Ysgol Eco

Torin
Ellen
Eban
Aila
Alffi Mei
Leon
Nan
Arthur
Casi
Luca
Flori

Siarter Iaith

Cadi
Osian
Caleb
Lara
Cadi
Elis
Luca
Sioned
Dei
Ela

Swyddogion Diogelwch y Ffordd

Jake
Enfys

Bydis Buarth

Unigolion ym mhob dosbarth i gymeryd tro ar sail rota

 

Cyngor Ysgol

2022 - 2023

 

Cyngor Ysgol

 

Cynrychiolwyr dysgwyr: Meithrin,Derbyn
Blwyddyn 1

Teilo (Bl.6)
Rebecca (Bl.6)

Moel Eilio

Jacob
Cadi

Mynydd Grug

Sol Bl 3

Aila Bl3

Liam Bl4
Lea Mai Bl4

Cefn Du

Elis Bl 4

Maia Bl 4

Lewis Bl5

Ana Bl5

Yr Wyddfa

Tomos Bl5

Lili Bl5

Jac Bl 6

Erin Bl 6

 

Ysgol Eco

 

Cynrychiolwyr dysgwyr: Meithrin,Derbyn
Blwyddyn 1

Ceiri (Bl.6)

Ela Lewis (Bl.6)

Moel Eilio

Torin

Ellen

Mynydd Grug

Eban Bl3
Lara

Beca

Alfie Wyn Bl4

Cadi Bl4

Cefn Du

Mabon

Loti

Casi

Osian

Yr Wyddfa

Cai John Bl5

Ella Lake Bl5

Tomos Bl6

Ena Bl6

 

Siarter Iaith

 

Cynrychiolwyr dysgwyr: Meithrin,Derbyn
Blwyddyn 1

Charlie (Bl.6)
Mari (Bl.6)

Moel Eilio

Osian

Lwsi

Mynydd Grug

Caleb Bl3

Llio Bl3

Cian Bl3

Ellie Bl3

Cefn Du

Nan
Alfie

Luca

Sioned

Yr Wyddfa

Owen Bl5

Leia Bl5

Colin Bl6

Llio Bl6

 

Cyngor Ysgol

 

2020 - 2021

Cynrychioli Dosbarth Meithrin

Iago Hickey
(Cadeirydd)

Cynrychiolydd Siarter Iaith

Abi Kay
(Ysgrifennydd)

Pencampwr Digidol

Jac Williams
(Trysorydd)

Cyngor Eco

Erin Williams
(Trysorydd)

Cynrychiolydd Blwyddyn 1+2 / Cyngor Eco

Shay Godfrey

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Alffi Bo

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Loti Gosset

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Lewis Clack

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Ana Lewis

Cynrychiolydd Blwyddyn 6

Llio Grug

Cynrychiolydd Dosbarth Derbyn

Ena
(Llysgenhadwr Chwaraeon)

Cynrychiolydd Siarter Iaith

Teilo
(Llysgenhadwr Chwaraeon)

Grwp Eco Ysgol Waunfawr 2020-2021

Shay
Erin
Ena
Elis
Alffi Mei
Cadi Rhys
Lili
Owen

Cyngor Siarter Iaith Ysgol Waunfawr
2020-21

Teilo
Abi
Tomos
Lois
Rebecca Nan
Cian Deemer

 

Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Mari Cook
Jac Williams
Daniel Boswell
Abi Kay
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Suzy Wroe
Harri Llywelyn
Martha Rhys
Noa Jones

 

Newyddion y Cyngor Ysgol

Cofnod Cyngor Ysgol Waunfawr

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd