logo Ysgol Waunfawr

Cyngor Ysgol

2020 - 2021

Cynrychioli Dosbarth Meithrin

Iago Hickey
(Cadeirydd)

Cynrychiolydd Siarter Iaith

Abi Kay
(Ysgrifennydd)

Pencampwr Digidol

Jac Williams
(Trysorydd)

Cyngor Eco

Erin Williams
(Trysorydd)

Cynrychiolydd Blwyddyn 1+2 / Cyngor Eco

Shay Godfrey

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Alffi Bo

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Loti Gosset

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Lewis Clack

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Ana Lewis

Cynrychiolydd Blwyddyn 6

Llio Grug

Cynrychiolydd Dosbarth Derbyn

Ena
(Llysgenhadwr Chwaraeon)

Cynrychiolydd Siarter Iaith

Teilo
(Llysgenhadwr Chwaraeon)

Grwp Eco Ysgol Waunfawr 2020-2021

Shay
Erin
Ena
Elis
Alffi Mei
Cadi Rhys
Lili
Owen

Cyngor Siarter Iaith Ysgol Waunfawr
2020-21

Teilo
Abi
Tomos
Lois
Rebecca Nan
Cian Deemer

 

 

Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Mari Cook
Jac Williams
Daniel Boswell
Abi Kay
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Cyngor Ysgol
Suzy Wroe
Harri Llywelyn
Martha Rhys
Noa Jones

 

Newyddion y Cyngor Ysgol

Cofnod Cyngor Ysgol Waunfawr

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd