logo Ysgol Waunfawr

Cysylltu

Ysgol

Ysgol Waunfawr,
Waunfawr,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 4LJ

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones | Ebost: bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Cadeirydd Llywodraethwyr: Mrs Rhian Robert Jones | Ebost: rhianrobts@hotmail.com

Is-Gadeirydd: Mrs Lowri Jacks Harris

Clerc y Llywodraethwyr: Mari Rowlands | Ebost: mari.rowlands@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Amddiffyn Plant/Diogelu

Llywodraethwr: Mr Rhodri Sion/ Mrs Bethan Beech

Prif Swyddog Amddiffyn Plant/Diogelu Yr Ysgol: Mrs Bethan Wyn Jones

Pwyllgor Amddiffyn Plant Yr Ysgol: Bethan Jones/ Ceri Evans

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros gydraddoldeb: Mr Gareth Wyn Jones

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros Iechyd, Diogelwch ac Adeiladau: Cynghorydd Edgar Owen/Mrs Jacqueline Owen

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb Anghenion Dysgu Ychwanegol: Lowri Jacks Harris

Cwynion : i sylw'r Cadeirydd Mrs Rhian Roberts Jones | Ebost: rhianrobts@hotmail.com

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd