logo Ysgol Waunfawr

Cysylltu

Ysgol Waunfawr,
Waunfawr,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 4LJ

[t] 01286 650451
[e] cliciwch yma

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones (Ebost: bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru)

Cydlynydd ADY: Miss Sioned Jones

Cadeirydd LLywodraethwyr: Mrs Rhian Robert Jones (Ebost: rhianrobts@hotmail.com)

Is-Gadeirydd: Ms Justine Williams

Clerc y Llywodraethwyr: Mari Rowlands (Ebost: mari.rowlands@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru)


Amddiffyn Plant

Llywodraethwr: Rhodri Sion

Prif Swyddog Amddiffyn Plant Yr Ysgol: Bethan Wyn Jones

Pwyllgor Amddiffyn Plant Yr Ysgol: Sioned Jones,Ceri Evans, Lisa Griffiths

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros gydraddoldeb: Mr Gareth Wyn Jones

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros Iechyd, Diogelwch ac Adeiladau: Cynghorydd Edgar Owen/Mrs Jacqueline Owen

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb Anghenion Dysgu Ychwanegol: Lowri Jacks Harris

Cwynion : i sylw'r Cadeirydd Mrs Rhian Roberts Jones (Ebost: rhianrobts@hotmail.com)

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2022 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd