logo Ysgol Waunfawr

Cysylltu

Ysgol Waunfawr,
Waunfawr,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 4LJ

[t] 01286 650451
[e] cliciwch yma

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones (Ebost: cliciwch yma)

Arweinydd Cyfnod Sylfaen: Miss Sioned Jones (Ebost: cliciwch yma)

Cadeirydd: Huw Ynyr (Ebost: cliciwch yma)

Is-Gadeirydd: Sian Angharad Owen (Ebost: cliciwch yma)

Clerc y Llywodraethwyr: Nia Griffith (Ebost: cliciwch yma)


Amddiffyn Plant

Llywodraethwr: Rhodri Sion (Ebost: cliciwch yma)

Prif Swyddog Amddiffyn Plant Yr Ysgol: (gwybodaeth i dod)

Pwyllgor Amddiffyn Plant Yr Ysgol: Sioned Jones (Ebost: cliciwch yma)

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros gydraddoldeb: Dylan Rhys (Ebost: cliciwch yma)

Llywodraethwr sydd a chyfrifoldeb dros Iechyd, Diogelwch ac Adeiladau: Dylan Rhys (Ebost: cliciwch yma)

Llywodraethwr gyda chyfrifoldeb Anghenion Dysgu Ychwanegol: Nia Williams (Ebost: cliciwch yma)

Cwynion yn erbyn yr Ysgol: Huw Ynyr (Ebost: cliciwch yma)

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd