logo Ysgol Waunfawr

Gweithio o Adref

Tasgau gweithio adref / Home tasks

Annwyl Rieni,

Anfonwyd tasgau gwaith eich plentyn ar ebost ( Bl 2-6) wythnos diwethaf fel eich bod yn gallu gweld y tasgau a osodir ac fel eich bod yn gallu cysylltu’n uniongyrchol gyda’r athrawon. Rydym ar ddeall bod rhai ebyst yn mynd i ffolder ‘junk’ – rhag ofn nad ydych wedi gweld yr ebysd. Diolch yn fawr.

Last week tasks for the children Yr 2-6 were sent out on email so that you as parents could see what tasks were given and so that you could contact the teachers personally.
We understand that some emails have been going to the junk folder – so please could you check. Many thanks.

Dosbarth Cyfeiriad E-bost Platfform Gweithio Ar-lein
Dosbarth Yr Wyddfa
Bl.6 / Yr 6
williamsl1947@ysgolwaunfawr.cymru Google Classroom
Dosbarth Cefn Du
Bl.4 a 5 / Yrs 5/4
williamsh8@ysgolwaunfawr.cymru Google Classroom a Seesaw
Dosbarth Mynydd Grug
Bl.3 / Yr 3
jonesl2564@ysgolwaunfawr.cymru Google Classroom a Seesaw
Dosbarth Moel Eilio
Bl.2 / Yr 2
sionedhughes@gwynedd.llyw.cymru Seesaw
Dosbarth Mynydd Mawr
Bl.1 a Derbyn /Reception and Yr 1
hengapel@hotmail.co.uk Seesaw
Dosbarth Moel Hebog
Dosbarth Meithrin / Nursery
Jonesg1466@hwbcymru.net Seesaw

Rhag ofn bod rhai ohonoch eisiau gwneud hwn - Capsiwl COVID-19

Just in case the children would like to do this - My 2020 COVID-19 Time Capsule


Rhestr o apiau defnyddiol am ddim i gynorthwyo dysgu’ch plant

A list of useful free apps to help support your children’s learning


Canllawiau ar gyfer gweithio o adref

Support for working from home

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd