Gwybodaeth

Llawlyfr i ddilyn yn fuan...

Grant Dysgu Proffesiynol / Professional Learning Grant - cliciwch yma

Grant Datblygu Disgyblion - cliciwch yma

Grant Gwella Addysg 2019-20 / Education Improvement Grant 2019-20 - cliciwch yma

Bwydlen Gaeaf Cinio / School Winter Dinner Menu - cliciwch yma

 

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd