logo Ysgol Waunfawr

Llywodraethwyr

Aelodaeth o’r Corff Llywodraethol 2020-21

Cadeirydd y Llywodraethwyr Mr Huw Ynyr huwynyr@gwynedd.llyw.cymru
Clerc y Llywodraethwyr Mrs Mari Rowlands Ysgol Waunfawr 01286 650451
marirowlands@gwynedd.cymru.llyw
AELODAU STATWS
Mrs Sian Angharad Rhieni
Mr Gareth Wyn Jones Rhieni
Mrs Rhian Roberts Rhieni
Mrs Justine Williams Rhieni
Mr Huw Ynyr Cyfetholedig
Mrs Lowri Jacks Cymunedol
Mr Cain Thomas Cymunedol
Mr Rhodri Sion Awdurdod Addysg
Mr Dylan Rhys Jones Awdurdod Addysg
Cyng Edgar Owen Awdurdod Addysg
Mrs Nia Williams Cyngor Cymuned
Mrs Jacqueline Owen Staff Ategol
Mr Llion Jones Athrawon

 

Adroddiad Cryno Cymraeg i Rieni/Llywodraethwyr 2018-2019 - cliciwch yma

Adroddiad Cryno Cymraeg i Rieni/Llywodraethwyr 2017-2018 - cliciwch yma

 

Parents/Governors Concise Annual Report 2018-2019 - click here

Parents/Governors Concise Annual Report 2017-2018 - click here

Adroddiad Llawn Blynyddol y Rhieni/Llywodraethwyr 2017-2018 - cliciwch yma

Parents/Governors Full Annual Report 2017-2018 - click here

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd