logo Ysgol Waunfawr

Llywodraethwyr

Dyma aelodaeth y Corff Llywodraethol am y flwyddyn ysgol Medi 2022-23.
School Governing Body for the academic year September 2022-23

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chairperson Mrs Rhian Roberts Jones rhianrobts@hotmail.com
Is-gadeirydd / Deputy Chair Mrs Lowri Jacks Harris  
Clerc y Llywodraethwyr /
Clerk
Mrs Mari Rowlands Ysgol Waunfawr 01286 650451
marirowlands@gwynedd.cymru.llyw
AELODAU STATWS
Mrs Bethan Beech Rhieni/Parent
Mr Alun Lloyd Williams Cymunedol/Community
Mr Gareth Wyn Jones Rhieni/Parent
Mrs Elin Wynne Rhieni/Parent
Mr Huw Llyr Roberts Cymunedol/Community
Mrs Lowri Jacks Cymunedol/Community
Mrs Rhian Roberts Jones Rhieni/Parent
Mr Rhodri Sion Awdurdod Addysg/Education Authority
Cynghorydd Mr Edgar Owen Cynghorydd+Awdurdod Addysg / Councillor+Education Authority
Mrs Heledd Davies Jones Cymunedol/Community
Mrs Jacqueline Owen Staff Ategol/School Staff
Mr Llion Jones Athrawon/Teaching Staff
Mrs Bethan Wyn Jones Pennaeth/Head

 

Adroddiad Cryno Cymraeg i Rieni/Llywodraethwyr 2018-2019 - cliciwch yma

Adroddiad Cryno Cymraeg i Rieni/Llywodraethwyr 2017-2018 - cliciwch yma

 

Parents/Governors Concise Annual Report 2018-2019 - click here

Parents/Governors Concise Annual Report 2017-2018 - click here

Adroddiad Llawn Blynyddol y Rhieni/Llywodraethwyr 2017-2018 - cliciwch yma

Parents/Governors Full Annual Report 2017-2018 - click here

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd