Newyddion

07.12.18 Sioe Nadolig / Christmas Show

I weld rhestr o'r caneuon - cliciwch yma

To see the song list - click here


26.10.18 Diwrnod HMS / Teachers Training

Fe fydd ysgol i'r disgyblion ddydd Llun Tachwedd y 5ed - bydd diwrnod HMS ddydd Llun Tachwedd 19eg. Diolch.

There will be school on Monday November the 5th- Teacher's training day November the 19th. Thank you.


22.10.18 Gwasanaeth Diolchgarwch Ysgol Waunfawr

Dydd Gwener nesaf mi fydd blwyddyn 5 yn cynnal Gwasanaeth Diolchgarwch (i blant yr ysgol yn unig). Mae'r dosbarth yn gofyn yn garedig i chwi cyfrannu eitemau tuniau neu ganiau ar gyfer ein casgliad bwyd i Fanc Bwyd Caernarfon. Mae'r elusen hon yn cefnogi pobl leol mewn argyfwng. Byddwn yn derbyn eich cyfraniadau o ddydd Llun ymlaen gan obeithio y bydd gennym lond troli siopa i'w rhoi fel rhodd gan Ysgol Waunfawr.

Next Friday, Year 5 will be holding Thanksgiving Service (for the schoolchildren only.) They kindly ask for donations of tinned or canned items to give to the Caernarfon Food Bank. This charity helps local people in times of need. We will be accepting your donations from Monday and hoping to have a trolley full of items to donate to this worthwhile cause from the children of Ysgol Waunfawr.

Diolch / Thank you


Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd