logo Ysgol Waunfawr

Pwy ydi Pwy

Staff Ysgol Waunfawr

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones
Swyddog Gweinyddol a Chlerc Cinio: Mrs Jacqueline Owen
Cyd-gysylltydd CS ac AAA: Mrs Sioned Jones


Athrawon

Athrawes CS Meithrin/Derbyn Mrs Ceri Evans
Athrawes CS - Bl 1/2: Mrs Sioned Jones
Athrawes CA2 - Bl 3: Mr Llion Jones
Athrawes CA2 - Bl 4: Mrs Hannah Williams/Mrs Sian Herbert
Athrawes CA2 - BL 5/6: Miss Lisa Williams


Cymorthyddion Ysgol:

Anti Carol & Anti Anne

Cymorthyddion Cefnogi Dysgu:Anti Mari, Anti Anest, Anti Sarah Anti Nicola & Mr Cemlyn

Staff Darparu: Anti Carys, Anti Syl, Anti Nia & Anti Amy

Gofalwraig: Anti Susan

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2022 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd