Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Gwenan Williams

Ysgrifenyddes: Mrs Nia Griffith

Cyd-gysylltydd CS ac AAA: Miss Sioned Hughes


Athrawon

Athrawes CS Meithrin/Derbyn: Mrs Ceri Evans

Athrawes CS Meithrin/Derbyn: Miss Sioned Hughes

Athrawes CA2 - Bl 3/4: Mr Michael Downey

Athrawes CA2 - Bl 4/5: Mrs Hannah Williams

Athrawes CA2 - BL 6: Miss Lisa Williams


Cymorthyddion

Cyfnod Sylfaen Meithrin/Blwyddyn Derbyn ac 1: Anti Nia, Anti Anne a Anti Carol

Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 a 2: Mrs Jones

Cymhorthyddion Cefnogi Dysgu: Anti Mari, Anti Anest a Anti Charline (a chlerc arian cinio)


Staff Darparu: Anti Carys, Anti Syl, Anti Sharon, Anti Andrea a Anti Manon

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd