logo Ysgol Waunfawr

Pwy ydi Pwy

Staff Ysgol Waunfawr

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones B.A / Cydlynydd ADY
Swyddog Gweinyddol a Chlerc Cinio: Mrs Jacqueline Owen

Athrawon

Meithrin: Moel Hebog Mrs Clare Harding
Derbyn: Mynydd Mawr Mrs Ceri Evans
Athrawes CS - Bl 1/2: Moel Eilio Mrs Gwenan Jones
Athro CA2 - Bl 3/4: Mynydd Grug Mr Llion Jones
Athrawes CA2 - Bl 5: Cefn Du Mrs Hannah Williams a Mrs Bethan Jones
Athrawes CA2 - Bl 6: Wyddfa Mrs Sian Herbert (Cyfnod mamolaeth)

Cymorthyddion Ysgol:

Anti Carol & Anti Anne

Cymorthyddion Cefnogi Dysgu:Anti Mari, Anti Anest, Anti Sarah, Anti Nicola, Anti Charline ac Mr Carwyn

Staff Darparu: Anti Carys, Anti Syl, Anti Susan & Anti Amy

Gofalwraig: Anti Susan

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd