logo Ysgol Waunfawr

Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones

Ysgrifenyddes: Mrs Jacqueline Owen

Cyd-gysylltydd CS ac AAA: Miss Sioned Jones


Athrawon

Athrawes CS Meithrin/Derbyn: Mrs Ceri Evans

Athrawes CS Bl 1/2: Mrs Sioned Jones

Athrawes CA2 - Bl 3: Mr Llion Jones

Athrawes CA2 - Bl 4: Mrs Hannah Williams

Athrawes CA2 - BL 5/6: Miss Lisa Williams


Cymorthyddion Ysgol:

Anti Carol & Anti Anne

Cymorthyddion Cefnogi Dysgu: Anti Mari, Anti Anest, Anti Eleri, Anti Nicola & Anti Ceri

Staff Darparu: Anti Carys, Anti Syl, Anti Nia & Anti Amy

Gofalwraig: Anti Susan

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd