Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Gwenan Williams

Ysgrifenyddes: Mrs Eryl Williams

Cyd-gysylltydd CS ac AAA: Miss Sioned Hughes


Athrawon

Athrawes CS Meithrin/Derbyn: Mrs Ceri Evans

Athrawes CS Meithrin/Derbyn: Eirwen Hughes

Athrawes CA2 - Bl 3/4: Sioned Llwyd

Athrawes CA2 - Bl 4/5: Miss Lisa Williams

Athrawes CA2 - BL 6: Miss Hannah Francis


Cymorthyddion

Cyfnod Sylfaen Meithrin/Blwyddyn Derbyn ac 1: Anti Nia, Anti Anne a Anti Carol

Cyfnod Sylfaen Blwyddyn 1 a 2: Mrs Jones

Cymhorthyddion Cefnogi Dysgu: Anti Jacqueline (a chlerc arian cinio), Anti Mari, Anti Anest a Anti Charline


Staff Darparu: Anti Carys, Anti Syl, Anti Sharon, Anti Andrea a Anti Manon

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] post@ysgolwaunfawr.cymru

Bookmark and Share


© Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd