Pwy ydi Pwy

Pennaeth: Mrs Gwenan Williams

Ysgrifenyddes: Mrs Nia Griffith

Cyd-gysylltydd CS ac AAA: Miss Sioned Jones


Athrawon

Athrawes CS Meithrin/Derbyn: Miss Alwenna Griffith

Athrawes CS Bl 1: Mrs Ceri Evans

Athrawes CS Bl 2: Mrs Sioned Jones

Athrawes CA2 - Bl 3/4: Mr Michael Downey

Athrawes CA2 - Bl 4/5: Mrs Hannah Williams

Athrawes CA2 - BL 6: Miss Lisa Williams


Cymorthyddion

Uwch gymhorthydd: Anti Carol

Cymorthyddion: Anti Anne, Anti Nia J ac Anti Nia G

Cymorthyddion cefnogi dysgu: Anti Mari, Anti Anest, Anti Eleri, Anti Charline ac Anti Jacqueline (a clerc arian cinio)


Staff Darparu: Anti Carys, Anti Syl, Anti Sharon ac Anti Jacqueline

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd