logo Ysgol Waunfawr

Themau

Themes

Tymor yr Haf 2023 | Summer Term 2023

Dosbarth Derbyn

Thema - Tyrd i Wlad y Rwla // Theme - Tyrd i Wlad y Rwla


Moel Elio, Blwyddyn 1 a 2

Thema - O'r Fferm i'r Fforc (Jac a'r goeden Ffa) // Theme - Farm to Fork (Jack and the Beanstalk)


Mynydd Grug, Blwyddyn 3 a 4

Thema - Glas, Glas Blaned// Theme - Glas, Glas, Blaned


Cefn Du, Blwyddyn 4 a 5

Thema - Teyrnas yr Anifeiliaid // Theme - Animal Kingdom


Yr Wyddfa, Blwyddyn 5 a 6

Thema - Breuddwydion y Dyfodol // Theme - Dreams of the Future


 

 

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd