Themau

Meithrin a Derbyn

Tymor yr Hydref
Dyma Fi
Baw, annibendod a chymysgeddau

Tymor y Gwanwyn
Pitian Patian
Brwydr Deinosoriaid

Tymor yr Haf
Traeth

BL 1 a 2

Tymor yr Hydref
Hapusrwydd
Cofiwch , cofiwch

Tymor y Gwanwyn
Archarwyr
Y Byd Mawr Crwn

Tymor yr Haf
Drychwch, Tir !

Bl 3 a 4

Tymor yr Hydref
Esgyrn, gwaed a darnau gwaedlyd - cliciwch yma
Breuddwyd i Dderwydd

Tymor y Gwanwyn
Gourmet Byd Eang
Cestyll a Dreigiau

Tymor yr Haf
Coedwig Wyllt
Awyr Beiriannwyr

Bl 5 a 6

Tymor yr Hydref
Dan y Croen - cliciwch yma
Bant a’i Phen

Tymor y Gwanwyn
Ynni
Arwyr a Dihirod

Tymor yr Haf
Gwersyll Haf
Peiriant Sgrech

 

Nursery and Reception

Autumn Term
Myself
Muck, Mess and Mixtures

Spring Term
Pitter, Patter Puddle Play
Battle of the Dinosaurs

Summer Term
Beach

Years 1 and 2

Autumn Term
Happiness
Remember , Remember

Spring Term
Superheroes
Big Wide World

Summer Term
Land Ahoy !

Years 3 and 4

Autumn Term
Bones , Blood and Gory Bits
Dream for a Druid

Spring Term
Global Gourmet
Castles and Dragons

Summer Term
Wild Wood
Flight Engineers

Years 5 and 6

Autumn Term
Skin Deep
Off with her head

Spring Term
Energy
Heroes and Villains

Summer Term
Summer Camp
Scream Machine

 

Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd