logo Ysgol Waunfawr

Tymhorau

2021-2022

TYMOR:

Bydd yr ysgol yn cau i ddisgyblion 16/7/21

Bydd yr ysgol yn ailagor i ddisgyblion 3/9/21


GWYLIAU:

25 - 29 Hydref 2021 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2021 - 5 Ionawr 2022 (Gwyliau’r Nadolig)
21 - 25 Chwefror 2022 (Hanner-Tymor)
11 - 22 Ebrill 2022 (Gwyliau’r Pasg)
2 Mai 2022 (Calan Mai)
30 Mai - 3 Mehefin 2022 (Hanner-Tymor)
Dyddiad cau am yr haf i'w gadarnhau (Gwyliau’r Haf)

DYDDIADAU HMS:

28/2/22
18/07/22
19/07/22

(dyddiadau gweddill y flwyddyn i'w cadarnhau)


2021 - 2022

TERM:

School will close for pupils 16/7/21

The school will reopen for pupils 3/9/21

HOLIDAYS:

25 - 29 October 2022 (Half Term)
23 December 2021 - 5 January 2022 (Christmas Holidays)
21 - 25 February 2022 (Half Term)
11 - 22 April 2022 (Easter Holidays)
2 May 2022 (May Day)
30 May - 3 June 2022 (Half Term)
Summer closing date to be confirmed (Summer Holidays)

INSET DAYS:

Inset (school closed for pupils)

28/2/22
18/07/22
19/07/22
(the remainder of inset days will be confirmed at a later date

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2022 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd