logo Ysgol Waunfawr

Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2023-2024


TYMOR:


Hydref 2023 1 Medi 2023 - 22 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024 8 Ionawr 2024 - 22 Mawrth 2024

Haf 2024 8 Ebrill 2024 - 19 Gorffennaf 2024

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol Ddydd Llun, 4 Medi, 2023.

GWYLIAU:


Hanner-Tymor 30 Hydref - 3 Tachwedd 2023

Gwyliau’r Nadolig 25 Rhagfyr - 5 Ionawr 2024

Hanner-Tymor 12 - 16 Chwefror 2024

Gwyliau’r Pasg 25 Mawrth - 5 Ebrill 2024

Calan Mai 6 Mai 2024

Hanner-Tymor 27 - 31 Mai 2024

Gwyliau'r Haf 22 Gorffennaf - 30 Awst 2024

TERM:

Autumn 2023 1 September 2023 - 22 December 2023

Spring 2024 8 January 2024 - 22 March 2024

Summer 2024 8 April 2024 - 19 July 2024

 

Schools opening for pupils on Monday, 4 September, 2023.

HOLIDAYS:

Half Term 30 October - 3 November 2023

Christmas Holidays 25 December - 5 January 2024

Half Term 12 - 16 February 2024

Easter Holidays 25 March - 5 April 2024

May Day 6 May 2024

Half Term 27 - 31 May 2024

Summer Holidays 22 July - 30 August 2024

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2024 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd