Tymhorau

Gwyliau Ysgol - 2020-2021

TYMOR:

Hydref 2020 1 Medi 2020 - 18 Rhagfyr 2020
Gwanwyn 2021 4 Ionawr 2021 - 26 Mawrth 2021
Haf 2021 12 Ebrill 2021- 20 Gorffennaf 2021

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mercher, 2 Medi, 2020.


GWYLIAU:

26 - 30 Hydref 2020 (Hanner-Tymor)
21 Rhagfyr 2020 - 1 Ionawr 2021 (Gwyliau’r Nadolig)
15 - 19 Chwefror 2021 (Hanner-Tymor)
29 Mawrth - 9 Ebrill 2021 (Gwyliau’r Pasg)
3 Mai 2021 (Calan Mai)
31 Mai - 4 Mehefin 2021 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2021 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mercher, 1 Medi, 2021 i athrawon, a dydd Iau, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).

DYDDIADAU HMS

12 Mawrth 2021  
14 Ebrill 2021  

 


School Holidays - 2020 - 2021

TERM:

Autumn 2020 1 September 2020 - 18 December 2020
Spring 2021 4 January 2021 - 26 March 2021
Summer 2021 12 April 2021 - 20 July 2021

Pupils will return to school on Wednesday, 2 September, 2020.

HOLIDAYS:

26 - 30 October 2020 (Half Term)
21 December 2020 - 1 January 2021 (Christmas Holidays)
15 - 19 February 2021 (Half Term)
29 March - 9 April 2021 (Easter Holidays)
3 May 2021 (May Day)
31 May – 4 June 2021 (Half Term)
21 July - 31 August 2021 (Summer Holidays)

Schools will re-open for teachers on Wednesday, 1 September, 2021 and for pupils on
Thursday, 2 September (awaiting confirmation).

INSET DAYS

12 March 2021  
14 April 2021  

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethanwynjones3@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2021 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd