logo Ysgol Waunfawr

Tymhorau

Tymhorau 2022/23

 

TYMHORAU:

Hydref 2022

1 Medi 2022 - 23 Rhagfyr 2022

Gwanwyn 2023

9 Ionawr 2023 - 31 Mawrth 2023

Haf 2023

17 Ebrill 2023 - 20 Gorffennaf 2023

 

GWYLIAU:

Hanner-Tymor

31 Hydref - 4 Tachwedd 2022

Gwyliau’r Nadolig

26 Rhagfyr 2022 - 6 Ionawr 2023

Hanner-Tymor

20 - 24 Chwefror 2023

Gwyliau’r Pasg

3 - 14 Ebrill 2023

Calan Mai

1 Mai 2023

Hanner-Tymor

29 Mai - 2 Mehefin 2023

Gwyliau’r Haf

21 Gorffennaf - 31 Awst 2023

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Dyddiadau tymor / Gwyliau ar wefan Cyngor Gwynedd.

HMS:

  • 9/1/23
  • 17/4/23

School Holidays - 2022 - 2023


TERM:

Autumn 2022

1 September 2022 - 23 December 2022

Spring 2023

9 January 2023 - 31 March 2023

Summer 2023

17 April 2023 - 20 July 2023


HOLIDAYS:

Half Term

31 October - 4 November 2022

Christmas Holidays

26 December 2022 - 6 January 2023

Half Term

20 - 24 February 2023

Easter Holidays

3 - 14 April 2023

May Day

1 May 2023

Half Term

29 May – 2 June 2023

Summer Holidays

21 July - 31 August 2023

Click here for more information about Term Dates / Holidays on the Gwynedd Council website.

INSET Days

  • 9/1/23
  • 17/4/23

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd