logo Ysgol Waunfawr

Urdd Ysgol Waunfawr

Mae’n amser i ymaelodi gyda’r Urdd- gallwch wneud hynny ar lein ar y wefan Ymuno | Urdd Gobaith Cymru

Pris aelodaeth yw £10 neu £25 i’r teulu.

Byddwn yn cynnig sesiynau yn fisol yn yr ysgol gweler yr amsrlen isod:

Gofynnwn yn garedig i chi dalu £5 ar Gateway i gynorthwyo’r ysgol i brynu adnoddau neu i dalu am rhai profiadau ychwanegol os gwelwch yn dda. Cofiwch am ddiod a ffrwyth ar gyfer y sesiwn.

Darllenwch y llythyr a llenwi y ffurflen ganiatad yma


Dear parent, it is time for your child to join the Urdd- this may be done online at Ymuno | Urdd Gobaith Cymru.

Membership fee is £10 or £25 for a family membership.

We shall be offering monthly activities at school please see the timetable below:

We kindly ask that you contribute £5 on School Gateway in order for the school to buy resources and to help pay for activities. Please remember to give your child fruit and water for the session.

Read the full letter and fill out the consent slip here

Dyddiad / Date

Pwy? / Who?

Amser

Gweithgaredd / Activity

5/10/22

Derbyn-Bl 2

3-4p.m

Aml-chwaraeon /Multi sports and games

19/10/22

Bl 3-6

3.30-4.30

BINGO : Sesiwn Carioci Cymraeg/ Karaoke

16/11/22

Derbyn-Bl 2

3-4p.m

Lego/Bingo

30/11/22

Bl 3-6

3.30-4.30

Gemau Bwrdd/ Board Games

18/1/23

Derbyn-Bl 2

3-4p.m

Crefftau/Crafts

1/2/23

Bl 3-6

3.30-4.30

Cwis Cymreig/ Welsh Quiz
Crefftau/ CraftsPennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd