logo Ysgol Waunfawr

Urdd Ysgol Waunfawr

Sefydlwyd cangen ysgol o'r Urdd, anogir disgyblion i ymaelodi gyda'r Urdd, flwyddyn yma ymaelodiwyd dros hanner cant o ddisgyblion. Mae'r gangen yn cyfarfod bob pythefnos ar Nos Iau am 3:30 hyd 5:00. Trefnwyd amrywiol weithgareddau dros y flwyddyn - e.e. noson bingo, gwneud gwaith llaw, noson ffilm, mynd i'r Hwylfan, pwll nofio Bangor, noson chwareon, athletau, gweithgareddau awyr agored a bowlio deg. Wrth ymaelodi cant cyfle i gystadlu mewn Esiteddfodau llwyfan a gwaith cartref. Cant gyfleon i gystadlu mewn mabolgampau, e.e. pel-dtoed, pel-rhwyd ac athletau, a chymryd rhan mewn gweithgareddau tymhorol arall.

The school has established an Urdd branch this year, pupils are encouraged to join the Urdd, this year over 50 pupils joined. We meet fortnightly on Thursday evenings, from 3:30 - 5:00. A varied timetable of activities has been arranged - e.g. bingo nights, craft sessions, film night, trips to Hwylfan and to Bangor Swimming Pool, games night, athletics, open air sessions, and ten pin bowling. By joining, members are able to compete in the Esiteddfod's stage and homework competitions. Members can also take part in various Urdd sports competitions, i.e. football, netball, athletics etc.


Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2022 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd