Ysgol Feithrin

Cynhelir yr Ysgol Feithrin Bob bore rhwng 9:00 ac 11:00 yn Y Ganolfan o dan ofal Mrs Jones, Anti Karen ac Anti Kara, i blant ar ôl ei penblwydd yn ddwy oed.

Yn ogystal 'rydym yn cynnig Meithrin Mwy rhwng 11:00 ac 1:00 o'r gloch yn ddyddiol, a chesglir plant o Ddosbarth Meithrin sydd yn yr ysgol hefyd.

Y swyddogion ar hyn o bryd yw:
Cadeirydd y Pwyllgor: Bethan Beech
Ysgrifennydd: Cerys Roberts
Y Trysorydd: Kelly Doherty

Rhif cysylltu: 07884127294

The Nursery School is held each morning between 9:00 and 11:00 at the Ganolfan under the guidance of Mrs Jones, Anti Karen and Anti Kara. Children may attend following their 2nd birthday.

We also offer "Meithrin Mwy" daily between 11:00 and 1:00 o'clock, children are collected from the Nursery Class at the school.

The present committee members are :
Chair: Bethan Beech
Secretary: Cerys Roberts
Treaseurer: Kelly Doherty

Contact telephone number: 07884127294


Pennaeth: Gwenan Williams, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] gwenanwilliams2@gwynedd.llyw.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2018 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd