logo Ysgol Waunfawr

Ysgol Iach

Absenoldeb Salwch Dwyieithog - cliciwch yma
Chi Eich Plentyn ac Alcohol - Cymraeg - English
Cyfarwyddyd Rheoli Heintiau - Cymraeg - English
Dewis Dwr - cliciwch yma (Cymraeg yn unig)
Gwybodaeth Llau Pen - Cymraeg - English
Bwyd Dathlu - Cymraeg - English
Llyfryn Pwyllo Cyn Rannu - Cymraeg - English
Bocs Bwyd Iachach - cliciwch yma (Cymraeg yn unig)
Parents Guide To Instagram - English (Saesneg yn unig)
Poster Ymolchi Dwylo Dwyieithog - cliciwch yma


Caiff y cynllun ei rannu yn 7 maes

  • Bwyd a Ffitrwydd
  • Iechyd a Lles Meddyliol ac Emosiynol
  • Datblygu Personol a Chydberthynas
  • Defnyddio a chamddefnyddio sylweddau
  • Yr Amgylchedd
  • Diogelwch
  • Hylendid

 

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd