logo Ysgol Waunfawr

Ysgol Werdd

Prif nod y Cynllun yw addysgu disgyblion sut i warchod yr amgylchedd leol a byd-eang trwy ddarparu fframwaith er mwyn cynorthwyo ysgolion i fabwysiadu polisiau a gweithgareddau fydd yn gwarchod yr amgylchedd fel rhan ganolog o fywyd beunyddiol yr Ysgol.

Mae’r ysgol wedi derbyn Y Wobr Aur dros y bum mlynedd diwethaf.

Caiff y wobr ei rannu i’r meysydd canlynol :

  1. Dewisiadau a Phenderfyniadau
  2. Newid yn yr Hinsawdd
  3. Treuliant a Gwastraff
  4. Amgylchedd Naturiol

Er mwyn cyrraedd nôd y Wobr rhaid casglu tystiolaeth sy’n profi fod plant yr ysgol wedi cael profiadau digonol yn y meysydd uchod.

Pennaeth: Mrs Bethan Wyn Jones, Ysgol Waunfawr, Waunfawr, Caernarfon, Gwynedd LL55 4LJ
[t] 01286 650451 - [e] bethan.jones@waunfawr.ysgoliongwynedd.cymru

Rhannu'r Dudalen Hon / Share This Page

Bookmark and Share


© 2023 Hawlfraint Ysgol Waunfawr - Gwefan gan Delwedd